Ποδήλατα Μάγκλαρης

http://www.maglarisbikes.gr

Το όνομα Γιάννης Μάγκλαρης δεν είναι απλά ταυτόσημο της ποιότητας και της τεχνογνωσίας πάνω στο ποδήλατο Είναι ταυτόσημο με την ευρύτερη έννοια της ποδηλασίας .