Επώνυμο : ΚΟΛΛΑΡΑΣ

Ονομα : ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Ημ. Γέννησης : 21 Φεβρουαρίου 1992

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004

mail :  
Επώνυμο : ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ

Ονομα : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ημ. Γέννησης : 13 Μαρτίου 1991

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2000

mail :  

 Επώνυμο : ΠΑΡΑΣΚΟΣ

Ονομα : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ημ. Γέννησης : 17 Οκτωβρίου 1989

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004

mail :  paraschos_gr@hotmail.com

  

Επώνυμο : ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ

Ονομα : ΑΓΓΕΛΟΣ

Ημ. Γέννησης : 22 Ιουλίου 1991

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004

mail :  

 Επώνυμο : ΓΚΙΑΝΤΣΗΣ
Ονομα : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ημ. Γέννησης : 7 Οκτωβρίου 1983
Τόπος Γέννησης : Τρίπολη
Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004
mail :  

Επώνυμο : ΣΥΜΝΙΩΤΗ

Ονομα : ΣΟΦΙΑ

Ημ. Γέννησης : 18 Μαρτίου 1994

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004

mail :  

 
Επώνυμο : ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ
Ονομα : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ. Γέννησης : 31 Οκτωβρίου 1990
Τόπος Γέννησης : Τρίπολη
Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004
mail :