Επώνυμο : ΚΟΥΓΙΑΣ

Ονομα : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ημ. Γέννησης : 2 Μαρτίου 1992

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004

mail : 

 Επώνυμο : ΤΡΙΑΝΤΟΣ

Ονομα : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ημ. Γέννησης : 21 Νοεμβρίου 1985

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004

mail :  


 

 

 

 


 

 Επώνυμο : ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ονομα : ΜΙΧΑΗΛ

Ημ. Γέννησης : 12 Οκτωβρίου 1993

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004

mail :  

 Επώνυμο : ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ

Ονομα : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ημ. Γέννησης : 12 Ιουνίου 1991

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004
 Επώνυμο : ΠΑΝΤΕΛΕΣ

Ονομα : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ημ. Γέννησης : 17 Φεβρουαρίου 1993

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004

mail :  Επώνυμο : ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ονομα : ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Ημ. Γέννησης : 1984

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004Επώνυμο : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Ονομα : ΝΙΚΟΣ

Ημ. Γέννησης : 8 Απριλίου 1985

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004