Επώνυμο : ΠΑΡΙΣΗΣ

Ονομα : ΒΑΣΙΛΗΣ

Ημ. Γέννησης : 2 Αυγούστου 1996

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004Επώνυμο : ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ

Ονομα : ΗΛΙΑΣ

Ημ. Γέννησης : 5 Ιουνίου 1997

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004Επώνυμο : ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ

Ονομα : ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Ημ. Γέννησης : 1 Αυγούστου 1997

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004Επώνυμο : ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ονομα : ΙΩΑΝΝΗΣ

Ημ. Γέννησης : 17 Ιουνίου 1985

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004Επώνυμο : ΜΠΑΛΑΛΩΤΗΣ

Ονομα : ΤΙΜΟΛΕΩΝ

Ημ. Γέννησης : 8 Απριλίου 1989

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004Επώνυμο : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ονομα : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ημ. Γέννησης : 9 Νοεμβρίου 1989

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004Επώνυμο : ΠΑΝΤΕΛΕΣ

Ονομα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ημ. Γέννησης : 27 Ιουλίου 1999

Τόπος Γέννησης : Τρίπολη

Εναρξη  Ποδηλασίας : 2004